Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
profiprint@profiprint.cz
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. OBJEDNÁVKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY
Jak objednávat

Chcete-li objednat zboží z naší nabídky, můžete postupovat dvěma způsoby:

1. Jednorázová objednávka

Vyberete si sekci, ve které se nachází položka, kterou chcete objednat, zadáte počet kusů a tlačítkem "Koupit" přidáte zboží do nákupního košíku. Objeví se Vám přehled objednaného zboží a zvolíte požadovaný způsob dopravy. Dále pokračujete tlačítkem "Objednat". Vyplníte požadované identifikační údaje, nutné pro vystavení dokladů a tlačítkem "Odeslat objednávku" celý nákup ukončíte.

2. Registrace zákazníka pro opakované objednávky

V záhlaví stránek v liště nad menu stisknete tlačítko "Nová registrace". Vyplníte požadované registrační údaje a tlačítkem "Zaregistrovat" odešlete údaje do našeho systému. Na uvedený email Vám přijdou přihlašovací údaje, kterými můžete kdykoliv později pomocí volby "Přihlášení" vstoupit do obchodu. Systém si Vás už bude pamatovat, tak že při nákupu nebudete muset zadávat své identifikační údaje pro vystavení dokladů. V případě dosažení pravidelných vyšších obratů Vám nastavíme individuální slevu z běžných cen v elektronickém obchodě.

Všeobecné obchodní podmínky

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

Převzetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních "Všeobecných obchodních podmínek" a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Kupující spotřebitelje osoba, která při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti - nakupuje výrobky nebo služby za účelem jiným než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující podnikatelje (fyzická nebo právnická) osoba, která nakupuje výrobky nebo služby za účelem podnikání s těmito výrobky nebo službami nebo pro vlastní potřebu. Kupující, který uvede jméno a "IČ" své firmy při uzavírání kupní smlouvy a nakupuje za účelem podnikání, je tedy považován za podnikatele.

Ceny za dopravu nebo dopravu a platbu dobírkou (používáme primárně služeb PPL) platí na území ČR. V případě objednávek s požadavkem na dodání zboží na území jiného státu Vám budou ceny sděleny dle skutečné dopočítané výše přepravních nákladů na území konkrétního státu.

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby). Na veškeré zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců (spotřebitel) nebo 12 měsíců (podnikatel), pokud není u výrobku uvedeno jinak.
Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :
1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

Postup při reklamaci:
1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
2. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.
3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Odstoupení od smlouvy:
Kupující spotřebitel má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací.
Toto ustanovení se netýká objednávek sw produktů, u kterých je k dispozici ke stažení a vyzkoušení tzv. "trial verze", tedy zkušební verze programu, která dává objednávajícímu možnost vyzkoušení všech funkcí a možností daného sw produktu. Objednávkou tohoto sw produktu dává zákazník dodavateli na vědomí, že se řádně a plně seznámil se všemi možnostmi a funkcemi daného sw produktu a na základě tohoto kroku se rozhodl k objednávce. - na dodávky licencí sw se nevztahuje ustanovení § 1837 občanského zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb.) o možnosti odstoupení od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, licence dodané elektronicky nelze vrátit. Registrace licence tohoto sw produktu na zákazníka při objednávce je nevratná.

Mimosoudní řešení sporů (ADR)
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ochrana osobních údajů

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.
Od Vás jako od zákazníka - fyzické nebo právnické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma (podnikatel) potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČO a DIČ.
Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.
Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.
Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

Užitečné odkazy
Kontakty
Informace
profiprint@profiprint.cz
©Profiprint 2020. Všechna práva vyhrazena.